Mail Chess

B. Black's move

HGFEDCBA
1 . . . .
. . 1
2
2
3 . .
. . . .
3
4 .
. . .
4
5
.
.
. . . 5
6
. . . . . . 6
7
.
.
7
8 .
. . .
.
8
HGFEDCBA

A. White vs. B. Black