Mail Chess

B. Black's move

HGFEDCBA
1 .
. . . . .
1
2
. . .
.
2
3 . . . . .
. . 3
4 . . . . . . . . 4
5 .
.
.
. 5
6 . . . . . . . . 6
7 . . .
. . . . 7
8 .
.
. . . . 8
HGFEDCBA

A. White vs. B. Black