Mail Chess

B. Black's move

HGFEDCBA
1
1
2
2
3 . . . . . . . . 3
4 . . . . . . . . 4
5 . . . . . . . . 5
6 . . . . . . . . 6
7
7
8
8
HGFEDCBA

A. White vs. B. Black